Logo UELogo Guvernul RomanieiLogo Instrumente Structurale

Achizitie

INCD GeoEcoMar, cu sediul in Bucuresti, Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, sector 2, achizitioneaza in cadrul prroiectului „Dezvoltarea Centrului de Suport pentru initierea si implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene si Internationale  in cadrul INCD GeoEcoMar” acronim CESP 108663, Pachet software de management proiect (cod CPV 48331000-7)


Specificatii tehnice in documentul atasat clic pentru deschidere..

 

Valoare totala estimata - 16666 lei fara TVA

Ofertele se depun la adresa centru.suport@geoecomar.ro pana la data de 18-11-2020

Relatii suplimentare la tel. 021.252.30.39 / 021.252.23.94 /int. 245

E-mail: centru.suport@geoecomar.ro; contact@cesp.ro

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte
programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro