Logo UELogo Guvernul RomanieiLogo Instrumente Structurale

Achizitie

INCD GeoEcoMar, cu sediul in Bucuresti, Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, sector 2, achizitioneaza in cadrul prroiectuluiDezvoltarea Centrului de Suport pentru initierea si implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene si Internationale  in cadrul INCD GeoEcoMar” acronim CESP 108663

Imprimanta multifunctionala 1 buc
Specificatii minime:

Valoare unitara estimata - 12500 lei fara TVA

Ofertele se depun la adresa centru.suport@geoecomar.ro pana la data de 15-03-2021

Relatii suplimentare la tel. 021.252.30.39 / 021.252.23.94 /int. 245

E-mail: centru.suport@geoecomar.ro; contact@cesp.ro

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte
programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro