Logo UELogo Guvernul RomanieiLogo Instrumente Structurale

CERERE OFERTĂ

 

INCD GeoEcoMar implementează proiectul „Dezvoltarea Centrului de Suport pentru inițierea și implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene și Internaționale în cadrul INCD GeoEcoMar”, finanțat prin POC, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale Schema de ajutor de stat programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale.

 

Astfel, GeoEcoMar va solicita pentru proiectul sus amintit o ofertă de servicii pentru organizarea a două evenimente de informare, comunicare și publicitate după cum urmează:

 

-În perioada noiembrie 2022 un eveniment de informare, comunicare și publicitate – locație Constanța / București;

 

-În perioada aprilie 2023 un eveniment de informare, comunicare și publicitate organizat back-to-back cu conferința de final de proiect – locație București.

 

În pregătirea ofertei, vă rugăm să țineți cont de următoarele necesități:

 

-Obiectivul general al contractului este de a furniza servicii de informare și publicitate a proiectului „Dezvoltarea Centrului de Suport pentru inițierea și implementarea Proiectelor de Cercetare Dezvoltare Europene și Internaționale în cadrul INCD GeoEcoMar” – CESP finanțat prin POC, în vederea asigurării unei vizibilități optime a proiectului în rândul cercetătorilor, prin furnizarea de informații privind activitățile și rezultatele din cadrul proiectului și beneficiile obținute, cu evidențierea importanței sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana.

-Obiectivele specifice ale contractului sunt următoarele:

-Informarea publicului asupra existentei Proiectului, asupra evoluției/stadiului implementării acestuia și a beneficiilor rezultate; Informarea populației privind asistenta financiară nerambursabilă obținută prin POC, Axa prioritară de Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale Schema de ajutor de stat programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale pentru finanțarea Proiectului;

 

Vă rugăm să prezentați în cadrul ofertei financiare prețul unitar per eveniment, cu detalierea serviciilor incluse si o descriere a modului în care doriți să organizați două evenimente de informare, comunicare și publicitate.

 

Pentru alte precizări sau informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați (Daniela Vasile – daniela.vasile@geoecomar.ro și Cristina Voicaru – cristina.voicaru@geoecomar.ro)

 

Vă mulțumim, Daniela Vasile Director Proiect Șef Birou Management Proiecte și Marketing

Cerere oferta

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte
programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro