Logo UELogo Guvernul RomanieiLogo Instrumente Structurale

Proiect

Introducere

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina – GeoEcoMar, în calitate de beneficiar al finanțării,  implementează proiectul „Dezvoltarea Centrului de Suport pentru initierea si implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene si Internationale in cadrul INCD GeoEcoMar”, cod SMIS 2014+ 108663, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Operatiunea: Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale Schema de ajutor de stat programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale,  Componenta 1 - CENTRE-SUPORT - Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale.


Finantare

Proiectul este  co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.
Contractul de finanțare nr. 243/28.04.2020 a fost încheiat cu Ministerul Educației și Cercetarii, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020.
Valoarea totala a proiectului este de 2.549.088,06 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila este de 2.467.533,90 lei (1.974.027,12 lei este din FEDR și 493.506,78 lei din Bugetul Național), echivalentă cu 96.80% din valoarea totală aprobată. 


Durata de implementare

Proiectul va fi implementat intr-o perioada de 36 de luni, respectiv între data de 01 mai 2020 și data de 30 aprilie 2023.


Obiective specifice si rezultate asteptate

Obiectivul general al proiectului este cresterea capacitatii GeoEcoMar de a participa la Programele Cadru de cercetare ale Uniunii Europene (Orizont 2020, Orizont Europa) prin infiintarea unei structuri de sprijin a cercetatorilor ce se va numi "Centru Suport pentru Proiecte CD Europene si Internationale", fara personalitate juridica, in cadrul Biroului de Management Proiecte si Marketing, existent in organigrama INCD GeoEcoMar.
Proiectul isi propune urmatoarele obiective specifice:


Echipa de management

Director Proiect – Dr. Daniela Vasile

Ofiter Proiect – Cristiana Voicaru

Responsabil Financiar – Nela Baciu”

Pentru informaţii detaliate despre celelalte
programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro